Priser i: 
Sök:
När vi tillverkar egna plagg och produkter är det viktigt hur de producerats, både för människa och miljö, men också för dig som slutkund. Våra egna tyger som vi låter producera och bli till exempelvis t-shirts är antingen certifierade med GOTS eller Öko-Tex. Här följer lite information om dessa.

 

Global Organic Textile Standard (GOTS) är den världsledande internationella märkningen av ekologiska tyger och plagg och den garanterar hög standard från bomullsfält till färdig produkt, både på miljöfronten och humanitärt. 

Här är några av de kriterier (i urval) som måste uppfyllas vid de årliga kontrollerna: 
- kemiska bekämpningsmedel är inte tillåtna, inte heller konstgödsel och GMO (genetiskt modifierade organismer). Ett funktionellt vattenreningsverk är ett måste och klorinblekning är förbjuden. 
- en textilprodukt som är GOTS-märkt måste innehålla minst 70 % certifierade ekologiska fibrer. De kan också vara märkta med tillägget "ekologisk" och måste då inntehålla 95 % av detsamma.
- användning av exempelvis tungmetaller, klorinblekningsmedel, formaldehyd och aromatiska lösningsmedel är förbjuden. De medel som används måste uppfylla krav på nedbrytbarhet.
- azofärgämnen som frigör cancerframkallande aminföreningar är förbjudna.
- alla aktörer måste ha en miljöpolicy med mål för att minska på avfall och utsläpp.

- arbetsplatsen har strikta regler vad gäller säkerhet och hygien och de anställda tränas i detta regelbundet.
- de anställda får levnadslön som räcker till mat, husrum, kläder, sjukvård, skolgång samt möjlighet att lägga undan lite pengar. (Källa>>)
- tvångsarbete är liksom barnarbete förbjudet.
- de anställda har rätt till föreningsfrihet, rätt att organisera sig och förhandla kollektivt.

- produkten måste tåla slitage och svett och ljus och måste kunna tvättas. 

De färdiga produkterna - din t-shirt - får inte innehålla några hälsoskadliga ämnen.  
Läs mer om GOTS här >> 
eller här >> Öko-Tex
är en världsledande märkning för exempelvis textilier som testats för hälsoskadliga ämnen. 

Öko-Tex kontrollerar inte enbart förbjudna substanser, utan kontrollerar även ämnen som misstänks vara farliga för hälsan. Bland annat kontrolleras förekomsten av tungmetaller, formaldehyd, flamskyddsmedel, bekämpningsmedel, konserveringsmedel och blekmedel. Testerna omfattar även kontroller av cancerframkallande azofärgämnen och allergiframkallande färgämnen. 

Öko-Tex trygg textil är synonymt med ansvarsfull textiltillverkning från råvara till färdig produkt.
Läs mer om Öko-Tex här >> 

eller här >>